windpark Spui

Openbaarheid, publiek belang, in aanzien van de gemeenschap, zeggen waar het op staat, van je fouten leren, maar vooral ook bereid zijn je fouten te willen herstellen, zo goed en kwaad dat nu nog kan. Windpark Spui is in Nederland wereldberoemd. Een voorbeeld zoals het niet moet. Wat hier is gebeurd mag nooit meer gebeuren, hier niet, nergens niet.

Sinds 2015 is de Compensatie Plan Groep (CPG), opgericht door dorpsvereniging Filopopers, actief met als doelstelling “behoud van woongenot en fatsoenlijke compensatie.”

Door de doelstellingen van het Rijk lag er een enorme druk op het realiseren van windparken. Hierdoor werd en wordt er onvoldoende gekeken en rekening gehouden met belangen van omwonenden. Ondanks onze vele pogingen enig herstel te bewerkstelligen, heeft dat tot nu toe niet geleid tot serieuze pogingen de overlast te beperken.

Wat is nu de stand van zaken?

Participatieplan:
Hiervan zijn uitgevoerd/niet uitgeveord;
– De obligatieregeling. Inleg €538.500 door 32 omwonenden (gemiddeld €16828,=) en
€1.961.500,= door 22 overige Nederlanders (gemiddeld €89.159,=)
– De extra inzet van €50.000,00 hiervan zijn ca. 20 woningen voorzien van dubbel glas,
rolluiken en geluidwerende roosters. Maar de overlast is er nauwelijks minder om.
– De burenregeling, staat nog open voor woningen buiten de bebouwde kom, om
geluidswerende aanpassingen aan de woningen te realiseren.
– Monitoring, op de site van exploitant Eurus Europe BV heeft men wat metertjes geplaats,
zodat u kunt meekijken met de opbrengst.
– Gebiedsfonds, deze had al operationeel moeten zijn en zou €21.000,00 per jaar (15 jaar
lang) aan de omgeving moeten uitkeren. Op dit moment staat er nog steeds €63.000,00
op de rekening van Eurus geparkeerd. Er wordt verwacht medio dit jaar het gebiedsfonds
opertineel te hebben.
– Inrichtingsbudget, dit had al vrijgesteld moeten zijn, maar het bedrag van €100.000,00
eenmalig staat nog steeds op de rekening van Eurus Europ BV.

De Planschade regeling.
Deze regeling zetten we even apart. Voor vele onder u loopt deze procedure nog. Houdt u er rekening mee dat het indienen van planschade een uiterste datum heeft en wel 5 jaar na het defintief worden van de verguningen, dus na de uitspraak Raad van State op 17 januari 2018. U heeft dus nog de tijd tot 16 januari 2023.

Intrekkingsverzoek
Maart 2021 deden wij een verzoek bij de provincie om de omgevingsvergunningen in te trekken. Dit verzoek is inmiddels afgewezen. U kunt via deze link hier meer over lezen. De overweging is nu om het intrekkingsverzoek voor te leggen bij de bestuursrechter.

Herziening geluidsnorm voor windturbines
Door een uitspraak van de Raad van State in juni 2021 voor een windpark in Delfzijl moet het Rijk nu de geluidsnorm gaan herzien. Ook daaraan schreven wij mee en u kunt daarover meer lezen via deze link.

De sociale aspecten van de energietransitie
TNO heeft een rapport opgesteld waarin zij heeft getracht te onderzoeken hoe omwoneden in hun leefomgeving de komst van windparken ervaren en welke factoren daarbij een rol spelen. Een aantal omwonenden van windpark Spui zijn voor dit rapport geinterviewd. U kunt dit rapport hier downloaden.

Omgevingsdialoog
Dorpsverenigingen, omwonenden, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Nissewaard, provincie en exploitant Eurus Energy Europe BV hebben met elkaar afgesproken om de overlast met elkaar te onderzoeken. Omdat hiervoor een gezamelijk media protocol is afgesproken, zal hierover later nog een gezamlijk persbericht uitgebracht worden. De CPG heeft vooraf een verklaring “aanwezig onder protest” afgegeven.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

Inmiddels (25-04-2022) is het volgende mediabericht vrijgegeven:

Omgevingsdialoog overlast Windpark Spui van start

Sinds het opstarten van Windpark Spui ervaren omwonenden overlast van de windturbines, met name geluidsoverlast. Daarom is op verzoek van de CPG (Werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers) een omgevingsdialoog gestart in opdracht van de provincie. Hoewel het windpark binnen de grenzen van de vergunning opereert en er momenteel opnieuw naar de onderbouwing van de landelijke geluidsnormen voor windturbines wordt gekeken, willen de deelnemers van de omgevingsdialoog gezamenlijk op zoek naar oplossingen om de overlast waar mogelijk te beperken. Doel van de dialoog is om alle overlast goed en zoveel mogelijk geobjectiveerd in kaart te brengen, om vervolgens op basis daarvan gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot vermindering van deze overlast. De volgende stap is om te bepalen welke mogelijkheden daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en wat daarvoor nodig is. Het verminderen van geluidsoverlast heeft hierbij de hoogste prioriteit.

De volgende partijen nemen deel aan de omgevingsdialoog: Provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Nissewaard, Klein Piershil B.V. (Eurus Energy), Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland, CPG, Dorpsvereniging Piershil, Buurtvereniging Simonshaven, Dorpsvereniging Hekelingen en Stichting ICIP. Uit oogpunt van effectiviteit nemen maximaal 2 vertegenwoordigers van de hierboven genoemde partijen deel aan de gesprekken. De overige betrokkenen worden via de verschillende communicatiekanalen door de deelnemers op de hoogte gehouden.

De deelnemers aan de omgevingsdialoog hebben besloten om eerst te focussen op het verminderen van de geluidsoverlast. De eerste stap is het verzamelen van informatie over die geluidsoverlast. Naast een analyse van de klachten die de Omgevingsdienst en bewoners zelf sinds de start van het windpark hebben verzameld, willen de deelnemers ook geluidsonderzoek laten doen. De exacte opzet van dit geluidsonderzoek gaan de deelnemers zelf bepalen met hulp van een geluidsexpert. Mogelijk wordt bij de geluidsmetingen ook de hulp van omwonenden ingeschakeld. Zodra de opzet gereed is, informeren de deelnemers de brede groep betrokkenen hierover.

Ronde tafel gesprek
Naar aanleiding van onze inspraak bij de provincie op 16 maart jl. (zie deze link bij vergaderpunt 1b, spreekrecht en punt 1c19), komt er op initiatief van o.a. de Statenfractie SGP/CU een hoorzitting (niet in de formele zin) over windpark Spui met alle betrokken partijen. Dit zal nog voor het zomerreces moeten plaatsvinden.

Overlast
Blijft u alstublieft overlast melden. Dit kunt u telefonisch en online doen via de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Een leaflet die de provcincie ooit eerder uitbracht kunt u hier raadplegen.

Media
Om een beeld te krijgen wat de CPG de afgelopen jaren in beweging heeft gezet, verwijs ik u graag naar het media overzicht, die u via deze link kunt raadplegen.

Lid worden CPG
Mocht u ons nog niet kennen maar wel mee willen praten of op de hoogte gehouden willen worden over de activiteiten van de CPG dan kunt u zich via deze link inschrijven.

Voor overige vragen over dit onderwerp kunt u zich wenden tot:
Mark Speldenbrink
E-mail: mark@filopopers.nl