Nadat de Raad van State op 30 juni 2021 uitspraak deed over windpark Delfzijl waarin het Nevele arrest was betrokken, dwong dit de overheid om meer onderzoek te doen naar de Nederlandse geluidsnorm voor windturbines, vatgesteld in 2010. Hiervoor is een Notitie Reikweidte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarover de CPG een zienswijze heeft ingediend. Deze kunt u hieronder nalezen. Aan de hand van de NRD en de ingediende zienswijzen wordt nu de procedure vastgesteld voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot het opstellen van nieuwe algemene milieuregels voor windturbineparken. Medio 2023 hoopt het Rijk dit proces af te kunnen ronden. Tot die tijd mag de huidige geluidnorm voor nieuwe vergunningaanvragen voor windparken NIET meer gebruikt worden.
Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download