Windpark en planschade – u zoekt het zelf maar uit….

 

Zowel de exploitant Klein Piershil BV en de provincie zijn van mening dat u de planschade die u heeft zelf maar moet aanvechten. Een voorstel van de CPG om dit vooraf netjes met omwonenden te regelen is steeds resoluut van de hand gewezen.  Exploitanten kunnen vooraf een analyse laten maken van de te verwachten planschade en zo een inschatting maken van de hoogte van de te verwachten claims. Klein Piershil BV verwacht dus dat zij goedkoper uit is dit via de wettelijke, dure en langdurige planschaderegeling te laten lopen, dan aan u een planschaderegeling aan te bieden.

Mocht u overwegen om een planschade claim in te dienen laat u dan goed voorlichten door een juridisch deskundige, thuis in planschade!

De provincie heeft een planschade leaflet opgesteld, die u hieronder kunt raadplegen.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

Kijk, zo kan het ook!

  1. De Planschade van de omwonenden wordt vastgesteld door een onafhankelijk en gerenommeerd planschade adviesbureau met aantoonbare ervaring in windenergie projecten. Bureau’s die als zodanig kwalificeren zijn: Antea, Arcadis, Gloudemans, Grontmij, Ten Have Advies, Thorbecke of SAOZ.
  2. Teneinde de waardedaling van de betrokken woningen te bepalen hanteert het planschade adviesbureau de wettelijk vastgestelde planschade systematiek (dat is niet gelijk aan de waarde in het economisch verkeer).
  3. Na de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan maakt het planschade adviesbureau een planschade rapport op. Dit planschade rapport bevat een planschade risico-analyse en een voorstel voor compensatie ten aanzien van die woningen waarvan de gecalculeerde planschade het NMR (2% Normale Maatschappelijke Risico) overschrijdt.
  4. Na ontvangst van het planschade rapport hebben omwonenden/aanvragers 4 weken de tijd om akkoord te gaan met de voorgestelde compensatie.
  5. Ten aanzien van omwonenden die op voorhand een overeenkomst sluiten met Klein Piershil BV, geldt dat de planschade volledig wordt gecompenseerd, dat wil zeggen dat de planschade die binnen het NMR  valt, ook voor rekening van Klein Piershil BV komt.
  6. Betaling van de Planschade compensatie vindt plaats binnen 2 maanden na in bedrijfstelling van de windturbines.
  7. Ten aanzien van omwonenden/aanvragers die via de reguliere weg een verzoek voor planschade compensatie indienen, geldt dat de leges voor hun eigen rekening zijn en de planschade die binnen het NMR valt, voor eigen rekening komt