Een historische naam

De naam Filopopers is ontleend uit het verleden en was een bijnaam voor Nieuw-Beijerlanders. De filopoper is ook terug te vinden in ons logo en te vinden langs diverse kreken rondom Nieuw-Beijerland.

Waar komt de naam Filopopers vandaan?

De filopoper, ook wel gespeld als filepoper of filepopel, is dialect voor de lisdodde, de plant met de sigaarachtige bloei aan de steel. Het was de bijnaam van de Nieuw-Beijerlanders. Elk Hoeksche Waards dorp had vroeger een min of meer komisch bedoelde bijnaam. Om er een paar te noemen: Oud-Beijerlanders heetten kriekendieven of stokkiesmannen, Heinenoorders waren worstenbakkers of strooplikkers, Numansdorpers takkebossen, ‘s-Gravendelers seuters. De aardappel, en dan vooral het kleine exemplaartje, was blijkbaar een inspiratiebron, want niet alleen de ‘s-Gravendelers droegen de naam van een klein aardappeltje (seuter). Ook wij, Nieuw-Beijerlanders, waren behalve filopopers ook krielenvreters.

Waarom zou je dorpelingen naar de lisdodde noemen? Dat is zeer waarschijnlijk terug te voeren tot de naam Philpot. Dit was een Engelse predikant, wiens preken in de Voordoel- en (toen) Middelstraatkerk werden gelezen. Nieuw-Beijerlanders kregen, zo wil het verhaal, daardoor het etiket Philpotters opgeplakt. Dat werd dan verbasterd tot filopopers.

Ds. Joseph Charles Philpot (1802 -1869) studeerde in Londen en Oxford. Toen hij 26 jaar oud was, werd hij predikant in de Church of England, de officiële Engelse kerk. Een aantal jaren later, in 1835, verliet hij deze staatskerk, omdat hij er “nauwelijks tekenen van een ware kerk” in zag. Hij werd Baptist. In 1938 werd hij predikant van twee streng Baptistische (‘Strict Baptist”) gemeenten, Stamford en Oakham. De preken van Philpot werden, bij afwezigheid van een eigen predikant, vaak voorgelezen in orthodox protestantse kerken in Nederland.

Blijft de vraag waarom een lisdodde ooit in het Nieuw-Beijerlandse dialect filopoper is gaan heten. Wij weten het niet. U wel? Laat horen.

De 4 waarden van De Filopopers

De dorpsvereniging zet zich in als communicatiekanaal binnen Nieuw-Beijerland. Alles wat jij moet weten over het dorp, vind je terug op deze website. Wil je meer weten over de dorpsvereniging, lees dan onze ‘over ons’ pagina.

Een mooi dorp

Hoe kunnen we met elkaar het dorp mooi houden en zorgen dat het met zijn tijd meegaat.

Een levendig dorp

Een dorp komt tot leven wanneer bewoners bij elkaar komen. Weet wat er gebeurt in het dorp.

Een veilig dorp

Een veilig gevoel zorgt dat je fijner woont en meer onderneemt binnen je eigen dorp.

Een historisch dorp

Leer meer over het dorp Nieuw-Beijerland en de bijzondere geschiedenis.

Lid worden van de vereniging

De vereniging draait op basis van leden. Als lid word je op de hoogte gehouden van alles wat er zich binnen het dorp afspeelt. Lid worden is helemaal gratis!