Participatieplan

maart 2016

Windpark Spui

De anterieure overeenkomt is een overeenkomst tussen provincie en exploitanten Klein Piershil BV + Yard Energy Group BV waarin afspraken zijn opgenomen over de grondexploitatie, planschade, participatieplan, duur van de overeenkomst,  zekerstelling en kosten exploitatie etc.

U kunt hieronder het participatieplan  nalezen.