Nieuw-Beijerland, 1 februari 2023 Uw dorpsvereniging was betrokken bij de inpassingsprocedure van windpark Spui en nog steeds treedt zij op als gesprekspartner, waarbij zij een bewonersgroep vertegenwoordigd, verenigd in de Compensatie Plan Groep (CPG). Lokaal maar ook landelijk houden we een vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame energie en de impact op de leefomgeving. Zo diende we ook een zienswijze in op de provinciale herziening omgevingsbeleid module energietransitie die u hieronder kunt raadplegen.

Verdubbeling aantal windturbines mogelijk.

Als het aan de provincie ligt, zal de exploitant van windpark Spui in de toekomst geen vergunning kunnen krijgen voor uitbreiding van windpark Spui. Helaas geldt dit niet voor andere bestaande windparken en heeft windpark Spui een uitzonderingspositie verworven. Recent stemde de Statenleden in met de herziening omgevingsbeleid module energietransitie. Hierin is ten aanzien van windpark Spui opgenomen dat “Tevens wordt verwezen naar de uitzondering in het Omgevingsprogramma waarin gelet op de ligging van windpark Spui ten opzichte van de bestaande woonkernen (de lokale omstandigheden) de provincie geen ruimte ziet voor uitbreiding voor dit windpark. Wij danken de Statenleden die inzicht hadden in de locatie hier en nu wel een overwogen besluit namen om af te zien van een toekomstige uitbreiding in dit gedeelte van de Hoeksche Waard.