Windpark Spui enquête (klik op de link om onderzoek te openen)

Omwonenden zijn, onder de huidige wet- en regelgeving voor windturbines, totaal rechteloos gemaakt. Geen enkele instantie deed goed onderzoek naar de omstandigheden. Volksvertegenwoordigers steken hun edele hoofd liever in het zand, gedreven door een overheid die de duurzaamheidsambities boven de leefbaarheid van de woonomgeving stelt. Gevoed door talloze (oude) rapporten wordt het geweten van vele politici gesust. Recentelijk (juni 2019) bleek dit nog in de PBL publicatie “Wind op land: lessen en ervaringen” waarin op pagina 43 o.a. is geschreven:

Over de mate van (ervaren) overlast zijn er tal van wetenschappelijke studies die proberen deze overlast, vooral de mogelijke gezondheidseffecten, te meten. Ellis en Gianluca (2016: 36) sommen deze op. Er is bijvoorbeeld onderzoek naar elektromagnetische velden (Israel et al. 2011; McCallum et al. 2014), slagschaduw (bijvoorbeeld MassDEP & MDPH 2012; DECC 2011b), lagegolflengtegeluid (bijvoorbeeld Möller en Pedersen 2011; Bolin et al. 2011) en infrasound (bijvoorbeeld Turnbull et al. 2012; Bolin et al. 2011). In Nederland zouden de geluidseffecten wat sterker kunnen zijn vanwege het vlakke landschap (Sijmons & van Dorst 2014: 401). Volgens de meta-analyse van Knopper et al. (2015) lijkt het onwaarschijnlijk dat windturbines een directe impact hebben op de volksgezondheid. Aan de andere kant kan zich wel een ‘nocebo’-effect voordoen, waarbij klachten ontstaan vanwege het geloof dat turbines schadelijk zijn (Chapman et al. 2013; Crichton & Petrie 2015). Dit geloof wordt aangewakkerd door angstaanjagende mediaberichten (Deignan et al. 2013), die in toon sterk verschillen van wetenschappelijke of overheidsbronnen (Knopper & Ollson 2011). De ervaren overlast heeft wel een tastbaar resultaat: “…de overlast die de nabijheid } [van turbines] kan veroorzaken in de vorm van geluidshinder, slagschaduw van de wieken en horizonvervuiling, en de daarmee gepaard gaande waardedaling van hun huizen”

In een dergelijk klimaat is het voor omwonenden onmogelijk om gehoor te krijgen bij de instanties. De CPG vroeg herhaaldelijk om meer onderzoek, maar kreeg keer op keer keihard de deksel op haar neus. Terwijl er wel veel overlast wordt ervaren. Meer dan 550 klachten zijn er inmiddels ingediend bij de omgevingsdienst. Ook zij kunnen alleen registreren maar niet handhaven omdat daar geen rechtsgrond voor is.

Aan de hand van het BurgerInitiatief (zie Filopopers.nl) en als gevolg daarvan, is nu deze checklist ontstaan. Ine, één van de omwonenden van het windpark, maakte deze checklist voor omwonenden van het windpark Spui. Vooral het geven van een stem aan omwonenden, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, is bitter hard nodig. De CPG steunt dit volledig; dit bestond nog niet, en: alle onderzoek is meer dan welkom. Ook maakte zij nog een algemene checklist voor omwonenden van windparken in Nederland, en een internationale checklist. De link voor deze specifieke checklist voor omwonenden van Windpark Spui staat bovenaan invulbaar op deze site.

Mocht u niet in één keer de checklist in willen vullen, dan kunt u ‘m eerst proef invullen, en niet op verzenden drukken. Dit omdat er best wel vragen in kunnen staan waarover u even wilt nadenken. Als u er klaar voor bent kunt u ‘m rustig invullen en verzenden. Echt elke inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd!

De CPG is het orgaan die een aantal omwonenden van Windpark Spui vertegenwoordigt richting de provincie en het windpark Spui (Klein Piershil BV). De CPG zet zich onder meer in om de overlast te reduceren. Ondanks dat het geluid binnen de wettelijke regels en normen blijkt, is de overlast te vaak te groot. Om dit overzichtelijk in kaart te brengen is deze checklist opgesteld. Met de vragenlijst wordt de impact van turbines op omwonenden onderzocht. Als u de lijst invult en verzendt wordt deze automatisch naar een onafhankelijke medicus verzonden om beter inzicht te krijgen wat de beleving is onder omwonenden van windpark Spui.

U kunt deze lijst anoniem invullen of op persoonlijke titel (met contactgegevens) zodat verdere bevraging mogelijk is. De verzamelde data worden geanonimiseerd voorgelegd aan een onafhankelijke medicus en afhankelijk van de resultaten is het ook de intentie de resultaten voor te leggen aan een epidemioloog.

U kunt deze lijst ook vaker invullen, bijv. 1 x p/maand, zodat er een overzichtelijke tijdlijn komt van wat zich opdoet, progressie, en ook adaptatie.

Dank voor uw medewerking.