De Compensatie Plan Groep (CPG) wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar het gehele geluidspectrum van windturbines en de invloed op de gezondheid en welbevinden van mens en dier. Wij willen daarvoor windpark Spui, met een omgevingsgeluid ’s nachts van onder de 30 db(A), promoten als geschikte onderzoekslocatie. De doelstelling is dat de overheid de 41/47 Lden geluidsnorm voor windparken gaat herzien en hierin ook het Laagfrequent en infrasoon geluid in opneemt en de afstandscriteria tot woningen aanpast.

Om dit te bereiken heeft de CPG een verzoek ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard met een afschrift aan het bevoegd gezag, Provincie Zuid-Holland en het verantwoordelijk ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een afschrift van dit verzoek kunt u inzien via deze link.

Steunt u dit initiatief, dan nodigen wij u uit om via onderstaand formulier uw steun te betuigen. Uw NAW gegevens zullen alleen gebruikt worden voor verwerking van deze steunbetuiging waarbij onze AVG voorwaarde van toepassing zijn. Er zullen geen lijsten openbaar gepubliceerd worden. Wel kunnen wij besluiten uw gegevens en opmerkingen te bundelen en doorsturen aan het bevoegd gezag. (gemeente/provincie/rijk)