Wmo, een wet in beweging.

Adviesgroep Samenleving Korendijk.                                                     

Dienstbaarheid aan u is ons vertrekpunt!

De adviesgroep is in april 2016 ingesteld door de gemeente Korendijk. Wij werken nauw samen met het Regionaal Netwerk Sociaal Domein Hoeksche Waard en de Wmo participatiegroepen in de andere gemeenten van de Hoeksche Waard.

Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente om aanpassingen en/of verbeteringen in het beleid mogelijk te maken.

Wij zijn een groep betrokken inwoners uit Korendijk, die zich wil inzetten voor de gebruikers van de Wmo en hun mantelzorgers.

Wij kunnen geen individuele problemen oplossen. Wel kunnen wij als Adviesgroep uw ervaringen overbrengen aan de gemeente.

Misschien wilt u uw ervaringen (negatieve maar ook positieve) met ons delen. En als u vindt dat het beter kan dan horen wij graag uw ideeën daarover. Alle gegeven informatie kan nuttig zijn om de dienstverlening, daar waar nodig en mogelijk is, aan te passen en/of te verbeteren.

Marja Buth (voorzitter), Corina Doorn, Marina Groeneweg, Nellie Koesveld (secretaris), Johanna Pors, Wil van Wetten en Wim Wijenberg.

Adviesgroep Samenleving Korendijk

Telefoon: 06-26 95 44 51

E-mail: adviesgroepkorendijk@gmail.com