Samenwerking Tegen Ondemocratische Politiek(e besluiten) STOP!

Is een initiatief van een aantal betrokken burgers, politieke partijen en maatschappelijke bewegingen in de gemeente Korendijk. Zij zijn het niet eens met met het doordrukken van de provincie bij onder andere de plaatsing van windturbines in Korendijk. STOP! Is een samenwerkingsverband voor iedereen die zijn stem wil laten horen.

U kunt STOP volgen via hun facebook pagina die u via deze link kunt vinden.

VVD Korendijk, fractievoorzitter, zegt over STOP:

Lokale democratie uitgehold en afgeserveerd

Het gebrek aan inspraak bij de komst van windturbines stuit overal in het land op verzet, in de Drentse Veenkoloniën, aan het IJsselmeer , de afsluitdijk en zo ook in Korendijk.
Korendijk is een gemeente in de Hoeksche Waard met ruim 10.800 inwoners en ruim 77 km2 land. Dus er is zeker een plek te vinden waar inwoners de minste hinder ondervinden van windturbines.
De provincie Zuid-Holland houdt echter vanaf 2006 vast aan één locatie aan het Spui. Andere aanbieders voor een windpark hebben zich wel gemeld bij de provincie maar nul op rekest gekregen. Gemeenten en inwoners willen de locatie aan het Spui niet omdat de locatie op 400 meter afstand van een woonkern met 4.000 inwoners ligt.
Korendijk heeft al vanaf 2004 laten weten te kiezen voor uitbreiding van een bestaande locatie aan het Haringvliet. Dit is terug te vinden in de structuurvisie van Korendijk.
Hoewel de rechter Korendijk in 2011 in het gelijk stelde en uitsprak dat het terecht was dat de gemeente haar bestemmingsplan niet ging aanpassen om een windpark aan het Spui te realiseren, dendert de provincie Zuid-Holland door. In december 2014 besloot de provincie een inpassingsplan op te stellen voor de locatie aan het Spui.
Voor het opstellen van een participatieplan en voor overleg over de inrichting van het windpark heeft de provincie een klankbordgroep ingesteld met 22 vertegenwoordigers van verenigingen en overheden en maar 5 omwonenden. Zonder de omwonenden erbij te betrekken heeft de provincie plannen gemaakt om in de Polder Klein Piershil en de Noordpolder (beiden eigendom van de initiatiefnemer van windpark Spui) natuur zoals bijvoorbeeld kreekherstel, akkerranden en recreatieve elementen aan te brengen. Hiervoor is een budget van €200.000,00 beschikbaar gesteld, waarvan €100.000,00 door de provincie. De omwonenden waren dan ook onaangenaam verrast door dit plan.
Ondanks de toezeggingen van de provincie dat de communicatielijnen open staan is de gemeente geen onderhandelingspartij voor het participatieplan en de inrichting van het windpark. De communicatie verliep alleen via de klankbordgroep.
Eind juni, wanneer alle zienswijzen beantwoord zijn, volgt er een hoorzitting voor de indieners van zienswijzen en daarna een hoorzitting met de gemeenteraad. Zodra het windpark vergund is trekt de provincie zich terug en wordt de uitvoering overgedragen aan Korendijk. De gemeente heeft 10 jaar lang geen zeggenschap over dat stuk grond.
Vrijdag 18 maart las ik dat minister Kamp vindt dat er een landelijk actieplan moet komen dat er voor zorgt dat de komst van windmolens sneller gaat. De provincie moet een strakkere regie gaan voeren op het proces om een windpark te bouwen. Ook moet van minister Kamp de acceptatie van windmolens onder inwoners worden vergroot.
Wanneer de regie nog strakker moet is de uitholling van de lokale democratie voltooid en is die morsdood. Nog meer doordrukmacht bij Rijk en provincie leggen zal contraproductief werken. Geef de lokale overheid meer bevoegdheid. Zij kennen hun eigen grondgebied en de eigen inwoners als geen ander.

Marijke Boorsma
fractievoorzitter VVD Korendijk