Nieuw-Beijerland 6 oktober 2015

Beste Fon,

Gisteravond heeft de Dorpsvereniging Filopopers overleg gehad met een groep van 5 omwonenden van windpark Spuiwind uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Nissewaard.

De groep heeft te kennen gegeven verder te willen gaan, onder de strikte voorwaarde dat ze ondersteunt worden door een expert, waarvoor de voorkeur uitgaat naar de NLVOW.

Voorstel voor een naam ParticipatiePlanGroep (PPG), van onze kant, had de groep moeite mee, omdat participatie in feite betekend “actieve deelname”. De omwonenden willen niet de associatie leggen op enige wijze actief betrokken te zijn bij dit windpark, daar er totaal geen draagvlak voor is. Men wil op een fatsoenlijke wijze gecompenseerd worden en waarborgen voor behoud van het woongenot. Daar zullen zij zich in dit proces voor inzetten onder de naam CompensatiePlanGroep (CPG). Deze groep zal gaan functioneren als een werkgroep onder de vlag van dorpsvereniging Filopopers.

De CPG heeft ook te kennen gegeven geen behoefte meer te hebben aan een ronde tafel gesprek met Provincie, initiatiefnemers en de procesbegeleider, mits daar specifiek door de CPG om gevraagd wordt. Het wordt dus in feite omgedraaid. Als er behoefte bestaat om met een van/allen om de tafel te willen zitten, zullen zij dit aangeven.

In de klankbordgroep, zullen wij zoveel mogelijk met 2 personen uit de CPG aanwezig zijn.

De volgende vergadering van de CPG is gepland op 26 oktober. Wij verzoeken dan ook of het proces en vergaderdata voor de klankbordgroep iets vertraagd kunnen worden om de groep de gelegenheid te geven zich verder te organiseren. Dit houdt in het verkrijgen van subsidie om de expert(s) te bekostigen. De concrete vraag is dan ook of de vergaderdata opgeschort kunnen worden tot na midden november 2015.

Ik vraag je bij deze de Provincie, de initiatiefnemers en de klankbordgroep in kennis te stellen van de oprichting van de CPG en het proces aan te passen conform de wensen van de CPG.

 

Met vriendelijke groet

Mark Speldenbrink

Dorpsvereniging Filopopers

voorzitter werkgroep CPG