Motie ten uitvoer gebracht

Na 2 inspraak rondes door omwonenden van windpark Spui heeft de VVD op 2 april een motie ingediend om het verzoek van de CPG te steunen. Deze motie is door de voltallige Raad (CDA, Lokalen HW, SGP, CU, HW Senioren Partij, Cromstrijen ’98, PvdA, D66, GL) aangenomen. Hierdoor was het voor de CPG niet meer nodig om een beroep te doen op de gemeentelijke verordening 13984 Burgerinitiatief. Hoewel ook dat geen probleem was geweest gezien de ruim 250 steunbetuigingen die voor dit verzoek zijn ontvangen.

Inmiddels heeft de gemeente Hoeksche Waard de motie ten uitvoer gebracht en aan alle 335 gemeenten in Nederland de motie kenbaar gemaakt met een link naar het volledige verzoek van de CPG. Aan alle Nederlandse gemeente dus, dat zijn 8863 Raadsleden en hun politieke achterban. Er is dus geen enkel Raadslid in Nederland meer die kan zeggen, niet op de hoogte te zijn van de ernstige geluidshinder gevolgen voor omwonenden indien windparken te dicht op woonkernen gebouwd (gaan) worden. Daarnaast hebben we alle Raadsleden in de gelegenheid gesteld het verzoek te steunen, middels het sturen van een verzoek aan de Rijksoverheid om meer onderzoek te doen naar de geluidnorm 41/47 Lden en de effecten op de gezondheid van omwonenden. Dit om te komen tot een aanpassing van de Nederlandse geluidsnorm voor windturbines, die voorkomt dat enorme industriële windturbines op minimaal 400 meter van onze woningen geplaatst mogen worden.

Omdat wij de e-mail aan alle Nederlandse gemeenten wat summier verwoord vonden, hebben wij nog een aanvullende e-mail nagestuurd.

Ook heeft de gemeente Hoeksche Waard het in de motie opgenomen verzoek, een verzoek te doen aan de Rijksoverheid tot meer onderzoek, verstuurd.

Mocht u vragen hebben over deze motie, dan kunt u een e-mail sturen aan mark@filopopers.nl t.a.v. Mark Speldenbrink.