AD Hoeksche Waard 3 juni 2019
Wethouder Huibert Steen

Laten we voorop stellen, dat we de keuze van Nieuw-Beijerland, als één van de eerste dorpen met voorlichting over energieneutraal wonen, uiterst ongelukkig te vinden. Zeker met de verwachting van de gemeente Hoeksche Waard om haar inwoners zo’n €40.000,00 te laten investeren in hun woning, om uiterlijk in 2040 energie neutraal te zijn. Dit in combinatie met de nog verse wonden van een net operationeel industrieel windturbinepark, waarbij omwonenden provincie en gemeente nog lijnrecht tegenover elkaar staan. Het had de wethouder duurzaamheid gesierd hier iets genuanceerder mee om te gaan. Daarbij is de aankondiging in het AD, welke de indruk geeft dat Nieuw-Beijerland per direct van het gas af gaat, ook vragen om weerstand bij de Nieuw-Beijerlanders.

Verbouwing tussenwoning (1968), kosten volgens opgaaf Regionaal Energieloket (zie bijlagen onderaan deze pagina). Op basis van 100% lening. Opmerkelijk was dat met deze voorlichtingsavond het muisstil was over de mogelijke totale kosten van een energie neutrale woning.

Vloerisolatie€ 2.100,00
Spouwmuurisolatie€ 1.000,00
HR++ glas€ 3.500,00
Dakisolatie binnenzijde€ 2.750,00
Balansventilatie€ 8.000,00
9 Zonnepanelen€ 4.000,00
Zonneboiler€ 3.250,00
Inductiekookplaat € 900,00
Vloerverwarming beneden€ 2.500,00
All-electric warmtepomp€ 8.500,00
Verwijderen gasaansluiting€ 650,00
Rente lening Energiebespaarfonds (2.3%)€ 6.811,00 (niet in lening opgenomen)
Totaal€43.961,00

Over deze tabel zou u nog de besparing op gas in mindering kunnen brengen (ca. €1000,00 per jaar voor dit type woning), maar uw elektriciteitsverbruik zal toch aanzienlijk stijgen (met aftrek van uw eigen opgewekte elektriciteit). Daarnaast is het gebruik en investering in een elektrische auto hierin nog niet meegenomen (verbruik EV ca. 0,2 kWh per kilometer tegen ca. € 0,22 per kWh)

Duurzaamheid wethouder Huibert Steen had 5 juni dan ook wel wat uit te leggen in de volle zaal van dorpshuis de Swaensvoet. Naar bleek, de door het AD gebruikte kop, was erg misleidend. Het gaf de indruk, dat bij wijze van spreken, de gemeente de ambitie heeft om de woningen in Nieuw-Beijerland al in 2020 van het gas af te halen. Uit journalistiek oogpunt was dit een tendentieuze kop, waarvoor een journalist een serieuze klacht aan z’n broek zou moeten krijgen. De aanwezige waren hier ook oprecht boos over. De wethouder gaf echter aan geen klacht in te dienen, dan zou de gemeente wel aan het klagen kunnen blijven en de rest van het artikel klopte wel aardig, volgens de wethouder.

Een terechte vraag vanuit het publiek was waarom de gemeente in 2040 energie neutraal wil zijn en hiermee afwijkt van het landelijk beleid om dit in 2050 te realiseren. Volgens de wethouder ziet de gemeente het belang in van het energie neutrale. “CO2 uitstoot is nou eenmaal ontzettend slecht voor het milieu. De aarde warmt op en dat is niet goed voor deze aarde en we hebben goed voor deze aarde te zorgen. Vandaar dat we de ambitie hebben om in 2040 energie neutraal te zijn.”

Energie neutraal is volgens de wethouder nou eenmaal beter dan aardgas. Heeft toch te maken met besparen en isoleren. Energie neutraal is veel meer omvattender dan alleen maar van aardgas los, aldus de wethouder.

De wethouder spreekt de wens uit dat iedereen een bewuste keuze maakt, wat ieder met zijn woning gaat doen. Iedereen kan zijn woning aanpassen op zijn manier in de komende 20 jaar. Als gemeente willen we daar optimaal in faciliteren.

We moeten wat doen aan de klimaatverandering, dat geldt voor bedrijven en de overheid maar ook voor iedereen individueel. Ter illustratie van de verontrustende fase waarin ons klimaat verkeerd, haalde de wethouder de kunstenaar Daan Roosegaarde aan met zijn project “Waterlicht” welke illustreert wat er gebeurt als de zeespiegel meters gaat stijgen, dus als we niks aan het klimaat doen. Hoe hoog komt het water te staan? Volgende de wethouder heeft deze kunstenaar dat heel mooi vormgegeven met licht en dan zie je wat er gebeurt als we niks doen aan de opwarming van de aarde.

Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wanneer bestaande koop- en huurwoningen van het gas af moeten. Voor dit traject lopen er diverse onderzoeken. Hierbij moet iedere gemeente uiterlijk in 2021 in kaart hebben gebracht wat er op buurtniveau mogelijk is. Eerder al is een Beslisdocument Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 van 18 april 2018 opgesteld, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020.

Opmerkelijk is dus dat er wel visies zijn, maar totaal nog geen beleid is op welke maatregelen genomen worden. U kunt nu bijvoorbeeld wel een warmtepomp aanschaffen, maar als Hoeksche Waard bijvoorbeeld op een warmtenet wordt aangesloten is zo’n investering totaal zinloos. Ook het ontbreken van voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet geeft toch wel enige vragen, zolang er nog geen verzwaard kabelnetwerk in de grond is aangebracht. En de hamvraag waar al die energie dan vandaan zou moeten komen, laten we hier nog maar even buiten beschouwing.

Na deze inleiding gaf de wethouder het woord aan Josefine Roos van het Regionaal Energieloket. Dit “onafhankelijk” bureau is in dienst van de gemeente Hoeksche Waard.

Josefine Roos met op achtergrond dia Nieuw-Beijerland zonder industrieel windpark

Zij hielt een positief betoog over het energie neutraal maken van de woning. In Jip en Janneke taal legde zij uit hoe het nu allemaal zat en liet zich niet snel van de wijs brengen door de lastige vragen die zo nu en dan op haar afgevuurd werden. Ze wilde graag bij het onderwerp blijven. Op het doel af, die woning moet energie neutraal worden, dat is het beleid nou éénmaal.

Josefine wilde graag dat alle vragen beantwoord zouden worden en wilde dat de aanwezigen ook niet eerder weg zouden gaan, totdat ook daadwerkelijk alle vragen beantwoord waren. Maar als er wat kritische vragen kwamen, had ze toch liever dat we die voor het eind van de avond zouden bewaren, want dan kon ze even door…..

Er werd een filmpje getoond van de opwarming van de aarde tussen 1800 en nu. Dus vanaf het begin van de temperatuur registratie tot nu. Daarin was zichtbaar dat het de laatste decennia aanzienlijk was opgewarmd en dat dit vooral veroorzaakt werd door de geïndustrialiseerde landen. Een aanwezige vroeg als zij als individu dus alle gewenste aanpassingen doet aan haar woning, dat dat dan een verschil zou gaan maken in de mondiale temperatuurstijging? Hierop antwoordde Josefine volmondig en enthousiast: jazeker en daarnaast heeft het nog heel veel effecten op het wooncomfort en de energierekening. In 2050 moeten we van alle fossiele brandstoffen af zijn. Dus geen olie, kolen en gas meer. Daarnaast heeft Nederland besloten om in 2030 van het Gronings aardgas af te stappen. Dus tussen 2030 en 2050 wordt er geen Gronings aardgas meer gebruikt, maar zal er dus nog wel aardgas beschikbaar zijn, maar dan via andere bronnen.

In een stappenplan willen ze graag uw woning energieneutraal maken. Eerst zorgen dat je woning goed wordt ingepakt, zodat de woning geen warmte meer kan verliezen. Maar goed als we dan alle gaten en kieren dichtstoppen, moeten we wel goed gaan kijken naar de ventilatie, zodat u ook verse en gezonde lucht in uw woning heeft! Daarna kunt u gaan kijken naar zonnepanelen om uw energie op te wekken en daarna bijvoorbeeld naar een warmtepomp om uw woning te verwarmen.

Volgens Josephine was de snelst terugverdienende isolatiemaatregel het plaatsen van radiatorfolie. Daar kan iedereen natuurlijk zo aan beginnen, voor een paar tientjes.

Via uw ramen gaat een hoop warmte verloren. Het vervangen van uw glas is dus een belangrijke maatregel om uit te voeren. Veel mensen hebben nog een combinatie van enkel en dubbel glas. Maar men wil graag dat u overstapt naar HR++ dubbel glas. In de sponning van uw raam kunt u in de metalen strip zien wat voor glas u heeft. Als dat niet duidelijk is kun je ook een vlammetje bij het glas houden en als de weerspiegeling in het glas van kleur veranderd heeft u HR++ glas. Dit komt door de extra coating die is aangebracht op dit type glas.

Al met al een avond vol met informatie. Zinvol om eens naar te luisteren. Bewust omgaan met je energieverbruik is natuurlijk een eerste stap. Daarbij is eerlijke, transparante, overzichtelijk en onafhankelijke informatie van cruciaal belang. Maar daarnaast moet het ook betaalbaar blijven. En daar gaat toch bij veel menden de komende jaren de schoen wringen. Er wordt een te rooskleurig beeld geschetst, heel veel (beleid) is nog niet duidelijk. Dit kan de investering van vandaag voor morgen waardeloos maken. Heeft u het geld en vindt u deze technologische vooruitgang helemaal het einde, schroom niet, leef u uit. Bent u wat kritischer en van uzelf toch al niet zo’n zware verbruiker van fossiele brandstoffen, hou dan de ontwikkelingen goed in de gaten, maar wordt geen dief van uw eigen portemonnee.

De kortingsacties van dit Regionaal Energieloket lopen door tot begin juli. Via hun website kun je veel informatie vinden en bij vragen zijn ze goed bereikbaar.

In stappen van isoleren, ventilatie, zonne energie naar duurzaam verwarmen en een energieneutrale woning in 2040. Aldus het beleid van uw gemeente Hoeksche Waard.