DUUR-zaam, energie neutraal, energie transitie, energieakkoord, klimaatopwarming, CO2 reductie, circulaire economie………

U zou hier een heel jubel verhaal kunnen verwachten over wat de gemeente Korendijk allemaal doet aan duurzaamheidsprojecten en daar vooral de burgers bij betrekt om de regio energie neutraal over te dragen aan de volgende generatie. Helaas is de energie transitie in Nieuw-Beijerland er één met een zwarte rand, met de realisatie van een enorm industrieel windpark, die er door een enorm machtsvertoon, uiteindelijk door de provincie Zuid-Holland erdoor is gedrukt.

Sinds het begin van deze eeuw is er op bestuurlijk niveau een discussie in Korendijk ontstaan over het realiseren van een windpark. De gemeente dacht echter dat het niet zo’n vaart zou lopen omdat er de illusie was dat men beschermd zou zijn door de status van Nationaal Landschap. Er is nog wel samenwerking gezocht met andere gemeenten in de Hoeksche Waard om gezamenlijk invulling te geven aan de provinciale opdracht om 90 MW aan industriële windparken binnen de Hoeksche Waard te realiseren, maar die samenwerking is op een fiasco uitgelopen. Burgerpartijen sloegen in 2013 alarm toen een aantal burgers zich realiseerde wat voor enorme impact een windpark in deze omgeving heeft op de leefbaarheid. De politiek is letterlijk aan de hand genomen om er van doordrongen te raken dat ze dit dossier niet in achterkamertjes even konden aftikken. Veel te laat is de gemeente die burger er ook bij gaan betrekken, waardoor met alle inzet van die burgers, het uiteindelijk een kansloze missie werd voor de gemeente Korendijk om invulling te geven aan de provinciale opdracht om 15 MW te realiseren.  Klein Piershil BV en partner Yard Energy BV, maakte dankbaar gebruik van de Crisis- en herstelwet om het gemeentebestuur maar vooral de burger volledig buiten spel te zetten. De gevolgde provinciale procedures was één groot toneelstuk, met een goed geregisseerde uitkomst via de Raad van State.

In 2013 is er een energieakkoord opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen dat het geforceerd doorzetten van duurzaamheidsprojecten contraproductief werkt. Toch realiseert men dus op de letter van de wet een industrieel windpark in Nieuw-Beijerland, zonder enig empathisch vermogen t.o.v. haar inwoners. Zij zitten de komende 25 jaar letterlijk gevangen in hun eigen woning en dan maar hopen dat je niet gevoelig bent voor het ziekmakende laagfrequente geluid of het zoef zoef geluid of een schaduwrijke hamerslag, die elke seconde over je netvlies komt. Op het maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de ontwikkelaars D.L.de Bruijne Participatie Maatschappij BV, en haar partner Yard Energy Group BV al zonder succes aangesproken. Zij blijven volharden in het volgen van de letter van de wet en worden daarbij ondersteund door onze eigen overheid met het financieren van deze ondernemers met ruim € 56 miljoen via de SDE+ subsidie pot. U betaalt hiervoor de rekening via uw energie rekening middels de ODE bijdrage.

Tijdens het provinciaal proces heeft de dorpsvereniging zich ingezet om met de provincie en Klein Piershil BV te komen tot een fatsoenlijk participatieproces, waarbij we met klemtoon aandacht vroegen voor de omwonenden (omwonenden zijn belanghebbende in een cirkel van 2000 meter om het windpark), zodat er een goede planschaderegeling vooraf zou komen een goede klachtenregistratie, aandacht voor transport gedurende de aanleg fase, nulmeting geluid en gezondheid, stilstandvoorziening om ijsafzetting te voorkomen, aandacht voor verlichting ivm luchtvaartwet, aandacht voor informatievoorziening vanuit het windpark, als het in bedrijf is etc. Tijdens dit proces hebben we ons laten ondersteunen door de NLVOW. Echter ook hier zijn we op onbeschofte wijze aan de kant gezet omdat zowel de provincie als Klein Piershil van mening is dat wij te eenzijdig op zouden komen voor de belangen van de omwonenden.

Het woord duurzaam, wat in de nabije toekomst te pas en te onpas onze woningen zal binnendringen, krijg zo een zure bijsmaak. Het geforceerd doorzetten van duurzaamheidsprojecten werkt contraproductief. Windpark Spui gaat u geen direct stroom leveren, zal uiteindelijk niks bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en staat er alleen voor het financieel gewin van de ondernemers. Wel zullen er in ons schitterende landschap vijf maal Enercon E-126 EP4 industriële windturbines als vijf Euromasten tot zeker 2045 onze leefomgeving aantasten. Dit was een democratisch proces onder curatele.

In de aanvullende blogs kunt u teruglezen hoe het proces verlopen is sinds 2014.

Ondanks de ontwikkelingen van het niet gewenste windpark Spui zullen we als dorpsvereniging wel de ontwikkelingen blijven volgen en blijven meedenken over (kleinschalige) duurzaamheidsprojecten waarvan ook straks van u verwacht wordt investeringen te doen in uw woning en vervoer om verbruik van energie tot een minimum te beperken.

 

Kompas 22 februari 2018