Het zal nog een enkel maandje duren voordat de Raad van State een uitspraak gaat doen over de verleende provinciale vergunningen voor de bouw van 5 windturbines aan het Spui. Wat ook de uitkomst zal zijn, voor ons dorp is en blijft het een heel slecht verhaal. Wel de lasten maar zeker niet de lusten. De top down methodiek van onze overheid op dit dossier heeft een slechte uitwerking en een nare smaak in vele monden.

De overheid heeft middels een subsidiebeleid het duurzame denken in gang gezet en gekozen voor een dure korte termijn oplossing. Er is beleid uitgezet tot 2023 en koste wat het kost, zal er 6000 MW aan windparken op land geplaatst gaan worden. Naast de vele jubel verhalen, zijn er ook veel inzichten die niet met u gedeeld worden. Groen en schoon is het credo en alles en iedereen wordt er in meegezogen, of je nu wilt of niet. Doemscenario´s worden u dagelijks via de media op het netvlies geprint, aanhoudende droogte, voedsel tekorten, overstromingen door een stijgende zeespiegel, ijskappen die in sneltreinvaart verdwijnen. Als we voor 2100 niet zorgen voor een wereldwijde temperatuurdaling van 2 graden, loopt de aarde, en dus de mensheid, een enorm risico. Het sleutelwoord om dit te bereiken is het terugdringen van onze CO2 uitstoot.

Schone/groen energie

Je hoort nog maar al te vaak termen als schone energie. Laten we echter 1 ding afspreken en samen vaststellen dat het een utopie is om te veronderstellen dat welke vorm van energie opwekking dan ook, schoon of groen zou kunnen zijn. Met elke vorm van energie opwekking breng je schade aan het milieu toe. De vraag is dus eigenlijke welke vorm van duurzame energie of hernieuwbare energie, brengt het minste schade aan het milieu en creëert de laagste CO2 uitstoot.

Zonnepanelen

Het is momenteel erg hip en aantrekkelijk (lage rentestand) om zonnepanelen te plaatsen. Wilt u hieraan meedoen dan kunt u zich nog inschrijven via het Regionaal Energieloket Hoeksche Waard. Doe dit vooral als u van mening bent uw “footprint” hiermee te verkleinen. Realiseert u zich echter wel dat u een product afneemt, wat eigenlijk nog niet goed functioneert. Door het decentraliseren van het net, komt er een enorme piekbelasting op wijkniveau. Om het net stabiel te houden zou de piekbelasting opgevangen moeten worden in een accu. Deze zijn momenteel echter zo kostbaar (ca. € 4000,00) dat het ten opzichte van de huidige elektriciteit prijs niet rendabel is om deze als particulier te plaatsen. Daarnaast is het zo dat de overheid de salderingsregeling na 2023 wil gaan versoberen. Het is dus niet zeker of u dan nog betaald krijgt voor de elektriciteit die u zelf opwekt en terug levert aan het net