Oprichting CPG 5 oktober 2015:

“Naar aanleiding van de NLVOW informatieavond, heeft op 5 oktober 2015. een aantal omwonenden uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Nissewaard zich gevormd.

De groep omwonenden heeft te kennen gegeven verder te willen gaan, onder de strikte voorwaarde dat ze ondersteunt worden door een expert, waarvoor de voorkeur uitgaat naar de NLVOW. Op 9 oktober 2015. is hiervoor een subsidie aanvraag verstuurd aan de gemeente Korendijk en Nissewaard.

Voorstel voor een naam ParticipatiePlanGroep (PPG), van onze kant, had de groep moeite mee, omdat participatie in feite betekend “actieve deelname”. De omwonenden willen niet de associatie leggen op enige wijze actief betrokken te zijn bij dit windpark, daar er totaal geen draagvlak voor is. Men wil op een fatsoenlijke wijze gecompenseerd worden en waarborgen voor behoud van het woongenot. Daar zullen zij zich in dit proces voor inzetten onder de naam CompensatiePlanGroep (CPG). Deze groep zal gaan functioneren als een werkgroep onder de vlag van dorpsvereniging Filopopers.”

U kunt ook meepraten! De CPG is een open platform, bent u omwonende, praat dan mee over de inhoud van het participatie plan windpark Spui. Geef u op via onderstaand inschrijfformulier.

[contact-form to=’mark@filopopers.nl’ subject=’aanmelding CPG’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Adres’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Woonplaats’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’/][/contact-form]