Klein Piershil stopt overleg

 

 

Nieuw-Beijerland, 21 maart 2017

Klein Piershil BV wil regie terug over eigen invulling participatieplan, CPG buiten spel gezet. 

Het participatie proces tussen een groep omwonenden van windpark Spui, de provincie en Klein Piershil BV, is abrupt tot een eind gekomen. Tot groot ongenoegen van de Compensatie Plan Groep (CPG) lopen de initiatiefnemers voor de 2e keer weg van de overlegtafel. Het heeft er alle schijn van dat de druk van de Raad van State procedure, waar de CPG buiten staat, nu ook z’n weerslag krijgt op de bereidheid van Klein Piershil BV en de provincie om met de CPG verder te praten.

De CPG heeft inmiddels 35 overlegrondes gevoerd, waarbij diverse standpunten zijn uitgewisseld. Er ligt genoeg materiaal op tafel, om het participatieplan verder vorm te geven. Op 8 maart jl. stond er een overleg op de agenda tussen de CPG, de provincie en Klein Piershil BV.

De CPG was zeer verbijsterd, om een dag voor dit overleg een schrijven van Klein Piershil BV, via diens advocaat, te ontvangen. Hierin werd gesteld dat het overleg met de CPG werd opgeschort. De aangevoerde argumenten raken kant noch wal. Wij hebben ons te allen tijde op een correcte manier opgesteld, met respect voor elkaars positie. Wij vinden deze handelswijze van de exploitant en de provincie dan ook meer dan schandalig en uiterst merkwaardig. Op deze manier ga je niet met burgerparticipatie om. Gesprekken afbreken omdat de NLVOW een onderzoekt instelde of de exploitant en haar financier, de Rabobank voldoen aan de OESO richtlijnen. Of, zoals nu, dat men nog niks op papier heeft staan om aan de CPG voor te leggen. Dit druist dwars in tegen de uitgangspunten van het Energieakkoord, het participatie plan opgenomen in de anterieure overeenkomst met de provincie en de NWEA gedragscode.

De Compensatie Plan Groep (CPG) is opgericht op 5 oktober 2015 en valt als werkgroep onder de dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland. De werkgroep bestaat uit inwoners van de gemeente Korendijk, uit de dorpen Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Simonshaven (gemeente Nissewaard). Zij zetten zich in voor een fatsoenlijke compensatie en behoud van woongenot. Dit doen zij onder de strikte voorwaarde dat ze professioneel ondersteunt worden door de NLVOW.